previousLogo en huisstijl voor Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje. O.a. briefpapier, schoolgids, gevelbord en website.
next